Čo robíme?

Revízie elektrických zariadení

Bezpečnosť na prvom mieste! Bezpečnosť a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom a predchádzanie škodám na majetku je našou prvou prioritou. Urobíme Vám odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrickej inštalácie a elektrického zariadenia a posúdime či je schopné bezpečnej prevádzky.

Školenia elektrikárov

ALUVIA s.r.o. je výchovno vzdelávacia organizácia pre vyhradené technické zariadenia elektrické podľa Vhlášky MPSVaR SR 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti zdravia a bezpečnosti technických zariadení v náväznosti na zákon o BOZP 124/2009 Z.z..

Revizka.sk
Všetky práva vyhradené 2019 - 2020
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!